C-klasse

Klassen er for nye hundeførere der har gennemgået K klassen, og det er muligt fra denne
klasse, at deltage i DcH konkurrencer.
En hund der ved 2 konkurrencer inden for samme kalenderår opnår 110 point eller
derover, rykker det kommende kalenderår op i klasse B.

Træningstider.