B-klasse

Klassen er for trænede hundeførere, som har opnået 110 point i 2, C konkurrencer
inden for samme kalender år.
En hund der ved 2 konkurrencer inden for samme kalenderår opnår 160 point eller
derover, rykker det kommende kalenderår op i klasse A.

Træningstider.