A-klasse

Klassen er for hundeførere som har opnået 160 point i 2, B-konkurrencer
inden for samme kalender år.
En hund der ved 2 konkurrencer inden for samme kalenderår opnår 260 point eller derover, rykker det kommende kalenderår op i klasse E.

Træningstider.